Intervju med mig

03.02.2021

Vilken är den vanligaste frågan om Andrée-expeditionen du får?

Ja, det måste ju vara vad jag tror om dödsorsakerna på Vitön.

Så vad tror du Andrée, Strindberg och Frænkel dog av?

Det korta svaret är att jag tror att det gick till i stora drag så som Bea Uusma beskriver det i sin bok Expeditionen, alltså att en isbjörnsattack ägde rum som resulterade i att Strindberg och Frænkel dog, varefter Andrée tog livet av sig med morfin när han var ensam kvar. Jag har dock delvis andra argument, som skulle ta för lång tid att gå igenom här, men slutsatsen är ungefär densamma.

Så de dog inte av trikiner, så som man länge trodde?

De kan mycket väl ha varit infekterade, men vi vet numera att dödligheten i trikinos är så pass låg att det är mycket osannolikt att de skulle dö av det.

Men det är inte det du är mest intresserad av?

Nej, jag har mest fokuserat på frågan om de efter ballongflygningen kunde och borde ha undvikit utvecklingen som ledde till att de hamnade på Vitön. När de väl hamnade där var det ju i princip kört ändå, oavsett vad de faktiskt dog av. Det var extremt osannolikt att de skulle ha kunnat komma därifrån levande.

Kunde och borde de ha undvikit den utvecklingen?

De hade goda möjligheter att undvika den. Jag skulle även säga att de borde ha gjort det.

Hur då?

Efter Nansens nyligen avslutade expedition med skeppet Fram kände Andrée väl till isdriftens långsiktiga tendens i området. Det är dokumenterat. Att försöka ta sig åt något annat håll än i isdriftens förväntade riktning måste därför beskrivas som dumdristigt, särskilt med tanke på att de själva dessutom hade observerat en stark isdrift ner mot Svalbard under den vecka de tillbringade på isflaket de landade på. Hade de valt att direkt gå mot Sjuöarna med planen att fortsätta ned mot Mossel Bay och övervintra i Nordenskiölds gamla hus där så hade de haft den förväntade isdriften till hjälp. Nu valde de att istället försöka övervinna isdriften, genom att gå i sydostlig riktning mot Kap Flora. Men av allt att döma hade de mer eller mindre bestämt sig för Kap Flora nästan direkt efter landningen, eller kanske t.o.m. tidigare, och klarade inte av att omvärdera situationen förrän det var för sent.

Är det inte helt enkelt så att de gick mot Kap Flora för att det var ett mycket bättre ställe att övervintra på?

Kanske. Strikt talat vet vi inte, för det finns ingen explicit information i dagboksmaterialet som återfanns på Vitön om hur de resonerade i denna fråga. Det förekommer en del spekulationer baserat bl.a. på material som de tre männen lämnade kvar på Danskön innan ballongfärden, men det är ju just bara spekulationer. I det läget visste de ju inte alls var de senare skulle landa med ballongen. Om nödlandningen exempelvis istället hade skett helt nära Sjuöarna inser nog vem som helst som är utrustad med en karta och lite sunt förnuft att de absolut inte skulle ha försökt gå över isen mot Kap Flora.

Har du pratat med Bea Uusma om det här?

Nej, jag har faktiskt aldrig pratat med henne. Även om hon har ett annat fokus på Andrée-expeditionen än vad jag har så skulle det säkert finnas mycket intressant att diskutera. Vore kul om hon hörde av sig.

© 2019 Björn Lantz. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång